[Skip to Content]
ENG

სიახლეების გამოწერა

ბრეიქინგ ნიუსის სათაური

Lorem Ipsum საბეჭდი და ტიპოგრაფიული ინდუსტრიის უშინაარსო ტექსტია. იგი სტანდარტად 1500-იანი წლებიდან იქცა, როდესაც უცნობმა მბეჭდავმა ამწყობ დაზგაზე წიგნის საცდელი ეგზემპლარი დაბეჭდა. მისი ტექსტი არამარტო 5 საუკუნის მანძილზე შემორჩა, არამედ მან დღემდე, ელექტრონული ტიპოგრაფიის დრომდეც უცვლელად მოაღწია. განსაკუთრებული პოპულარობა მას 1960-იან წლებში გამოსულმა Letraset-ის ცნობილმა ტრაფარეტებმა მოუტანა, უფრო მოგვიანებით კი — Aldus PageMaker-ის ტიპის საგამომცემლო პროგრამებმა, რომლებშიც Lorem Ipsum-ის სხვადასხვა ვერსიები იყო ჩაშენებული.

რატომ ვიყენებთ მას?

ცნობილი ფაქტია, რომ გვერდის წაკითხვად შიგთავსს შეუძლია მკითხველის ყურადღება მიიზიდოს და დიზაინის აღქმაში ხელი შეუშალოს. Lorem Ipsum-ის გამოყენებით ვღებულობთ იმაზე მეტ-ნაკლებად სწორი გადანაწილების ტექსტს, ვიდრე ერთიდაიგივე გამეორებადი სიტყვებია ხოლმე. შედეგად, ტექსტი ჩვეულებრივ ინგლისურს გავს, მისი წაითხვა კი შეუძლებელია. დღეს უამრავი პერსონალური საგამომცემლო პროგრამა და ვებგვერდი იყენებს Lorem Ipsum-ს, როგორც დროებით ტექსტს წყობის შესავსებად; Lorem Ipsum-ის მოძებნისას კი საძიებო სისტემები ბევრ დაუსრულებელ გვერდს გვიჩვენებენ. წლების მანძილზე ამ ტექსტის უამრავი ვერსია გამოჩნდა, ზოგი შემთხვევით დაშვებული შეცდომის გამო, ზოგი კი — განზრახ, ხუმრობით.

 

საიდან მოდის ეს ტექსტი?

გავრცელებული მოსაზრებით, Lorem Ipsum შემთხვევითი ტექსტი სულაც არაა. მისი ფესვები ჯერკიდევ ჩვ. წ. აღ-მდე 45 წლის დროინდელი კლასიკური ლათინური ლიტერატურიდან მოდის. ვირჯინიის შტატში მდებარე ჰემპდენ-სიდნეის კოლეჯის პროფესორმა რიჩარდ მაკკლინტოკმა აიღო ერთ-ერთი ყველაზე იშვიათი ლათინური სიტყვა "consectetur" Lorem Ipsum-პასაჟიდან და გადაწყვიტა მოეძებნა იგი კლასიკურ ლიტერატურაში. ძიება შედეგიანი აღმოჩნდა — ტექსტი Lorem Ipsum გადმოწერილი ყოფილა ციცერონის "de Finibus Bonorum et Malorum"-ის 1.10.32 და 1.10.33 თავებიდან. ეს წიგნი ეთიკის თეორიის ტრაქტატია, რომელიც რენესანსის პერიოდში ძალიან იყო გავრცელებული. Lorem Ipsum-ის პირველი ხაზი, "Lorem ipsum dolor sit amet..." სწორედ ამ წიგნის 1.10.32 თავიდანაა.

მათთვის, ვისაც აინტერესებს, ქვევით მოყვანილია Lorem Ipsum-ის ორიგინალი ნაწყვეტი 1500-იანი წლებიდან. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ 1.10.32 და 1.10.33 თავები ციცერონის "de Finibus Bonorum et Malorum"-დან, რომელსაც თან ერთვის 1914 წელს ჰ. რექჰამის შესრულებული ინგლისურენოვანი თარგმანი.

შრომის უფლება / კვლევა

დედობის, მამობის და მშობლის შვებულების უფლება თანასწორობის შუქზე

Library Thumbnail Image

გვერდების რაოდენობა: 57

გამოცემის წელი: 2017

ავტორები: 

დეკრეტული_შვებულება.pdf

დედობის, მამობის და მშობლის შვებულების საკითხის რეგულირება და ორივე მშობლის მიერ თანასწორად სარგებლობა, როგორც ნორმატიულ, ასევე, პრაქტიკულ დონეზე მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს საქართველოში. შვებულების უფლების საკითხის განსაზღვრისას, ეროვნული საკანონმდებლო ჩარჩო სათანადოდ ვერ უზრუნველყოფს შრომის უფლების დაცვას და თანასწორობის პრინციპს, რაც არაერთხელ გამხდარა საქართველოს სახალხო დამცველის და სხვა ორგანიზაციების ყურადღების საგანი.

წინამდებარე კვლევის მიზანია, გამოავლინოს დედობის, მამობის და მშობლის შვებულების უფლებასთან დაკავშირებული ხარვეზები საქართველოს კონსტიტუციასა და საერთაშორისო სამართლებრივ აქტებთან თავსებადობის კუთხით. კერძოდ, კვლევა შეისწავლის დედობის, მამობისა და მშობლის შვებულების უფლების აღიარებისა და დაცვის საერთაშორისო პერსპექტივას და მისი რეალიზების პრაქტიკას ევროპის საბჭოს ქვეყნების ეროვნულ კანონმდებლობაში. კვლევა ასევე მიზნად ისახავს, შეისწავლოს ეროვნული კანონმდებლობის ის რეგულაციები, რომლებიც დედობის, მამობისა და მშობლის შვებულების უფლებას აწესრიგებენ კერძო და საჯარო სექტორში და შეაფასოს მათი შინაარსი ადამიანის უფლებათა დაცვის მინიმალური საერთაშორისო სტანდარტების შუქზე, მათ შორის, თანასწორობის კონტექსტში.

კვლევა სამი ნაწილისაგან შედგება. პირველ ნაწილში გაანალიზებულია დედობის, მამობისა და მშობლის შვებულების მიზნები და უფლების განვითარების ეტაპები სხვადასხვა ისტორიულ კონტექსტში. კვლევის მეორე ნაწილი მიმოიხილავს შვებულების უფლების მარეგულირებელ ძირითად საერთაშორისო სამართლებრივ აქტებს და ევროპის ქვეყნების გამოცდილებას შვებულების უფლების შინაარსის მოწესრიგების, მათ შორის, მისი თანასწორად გარანტირების კუთხით. კვლევის მესამე ნაწილი შეისწავლის საქართველოს საკანონმდებლო ჩარჩოსა და სახელმწიფო პოლიტიკის იმ ხარვეზებს, რომელიც გამორიცხავს შვებულების უფლების თანასწორად სარგებლობის შესაძლებლობას და/ან არ უწყობს ხელს მის იმგვარ გამოყენებას, რაც შრომის უფლებისა და ოჯახური ცხოვრების სათანადო რეალიზებას შეუწყობდა ხელს.

კვლევა ეროვნული საკანონმდებლო ჩარჩოს, მინიმალური საერთაშორისო სტანდარტებისა და შესწავლილი ქვეყნების გამოცდილების გათვალისწინებით შეიმუშავებს რეკომენდაციებს, რასაც ქვეყნის კანონმდებლობა და პრაქტიკა უნდა დაეფუძნოს დედობის, მამობისა და მშობლის შვებულების უფლებით თანასწორად გარანტირებისა და სარგებლობის მიზნით.

დეკრეტული_შვებულება.pdf

ინსტრუქცია

  • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
  • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“