სახელმწიფოს არ გააჩნია უსახლკაროთა დაცვის პოლიტიკა;
უსახლკაროები გარიყულ და რეპრესირებულ ჯგუფებს წარმოადგენენ.

ვიდეორგოლი ეფუძნება კვლევის: უსახლკარობა - სახელმწიფო პოლიტიკის ანალიზის შედეგებს.