რა არის ორიენტალიზმი და როგორ ხდება ორიენტის წარმოება? როგორია მუსლიმ ქალთა რეპრეზენტაცია და რა კონტექსტი ქმნის მუსლიმი ქალების სახე ხატებს? რა შედეგები მოაქვს მუსლიმი ქალების უფლებების დაცვის სახელით წარმოებულ პოლიტიკებს? სჭირდებათ თუ არა მუსლიმ ქალებს ხსნა?ამ და სხვა კითხვებზე პასუხს იპოვით ვიდეოში, რომელიც მიმოიხილავს მუსლიმი ქალების დომინანტურ რეპრეზენტაციას და მათი გათავისუფლების მისიის უკან მდგომ პოლიტიკას; საბურველის ისტორიულ და პოლიტიკურ განზომილებას.ვიდეო არის მცდელობა პასუხი გასცეს კითხვას თუ როგორ შეიძლება ვიფიქროთ იმ გზებზე, რომლებიც სამართლიანი და თანასწორი სამყაროს შექმნას შეუწყობს ხელს და როგორია ჩვენი როლი ამ პროცესში.