“შრომა ციფრულ ეკონომიკაში – რამდენად აქტუალურია შრომის “გაუცხოების” და “ექსპლუატაციის” კონცეპტები დღეს?”

მოხსენება გაკეთდა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტროინგის ცენტრის (EMC) "სამოქალაქო აქტივიზმის პლატფორმის" ფარგლებში, რომელიც National Endowment for Democracy (NED)-ის მხარდაჭერით ხორციელდება.